Force, Mass, Acceleration


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Force, Mass, Acceleration
Опис Students explore the relationship between force and acceleration. They derive the F=ma equation.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Средна школа
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови 2nd Law, Acceleration, Force, Inertia
Симулации Сили и движење - Основи


Автори CL Stephenson
Школо / Организација DISD
Поставено 20.10.14
Обновено 21.10.14