Norwegian Nynorsk (Norsk nynorsk)

Alfanedbryting Java Alfanedbryting Download Run now
- HTML Arealbyggar (HTML5) Download Run now
Avbøyning av lys (HTML5) HTML Bøying av lys (HTML5) Download Run now
Betanedbryting Java Betanedbryting Download Run now
Bygg et molekyl Java Bygg eit molekyl Download Run now
Bygg et atom (HTML5) HTML Bygg eit atom (HTML5) Download Run now
Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm) Java Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum) Download Run now
Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab Java Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab Download Run now
Kretsbyggeren (kun likestrøm) Java Krinsbyggjaren (kun likestraum) Download Run now
Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab Java Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab Download Run now
Kurvetilpasning Flash Kurvetilpassing Download Run now
Energiformer og overganger (HTML5) HTML Energiformer og overgangar (HTML5) Download Run now
Energiformer og overganger Java Energiformer og overgangar Download Run now
Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5) HTML Energi i skateparken (HTML5) Download Run now
Fluidtrykk og gjennomstrømming Java Fluidtrykk og gjennomstrøyming Download Run now
- HTML Brøk (HTML5) Download Run now
Genuttrykk (HTML5) HTML Genuttrykk (HTML5) Download Run now
Genuttrykk Java Genuttrykk Download Run now
Grafisk framstilling av rette linjer Java Grafisk framstilling av rette linjer Download Run now
Lodd og fjærer Flash Lodd og fjører Download Run now
Molekylpolaritet (HTML5) HTML Molekylpolaritet (HTML5) Download Run now
Molekylpolaritet Java Molekylpolaritet Download Run now
Molekyler og lys (HTML5) HTML Molekyl og lys (HTML5) Download Run now
Molekyler og lys Java Molekyl og lys Download Run now
Molekylform (HTML5) HTML Molekylformer (HTML5) Download Run now
Naturlig seleksjon Java Naturleg utval Download Run now
Fisjon Java Fisjon Download Run now
Pendellaboratorium (HTML5) HTML Pendelforsøk (HTML5) Download Run now
Spill om radioaktiv datering Java Spel om radioaktiv tidfesting Download Run now
Aggregattilstander (HTML5) HTML Aggregattilstandar (HTML5) Download Run now
- HTML Aggregattilstandar (HTML5) Download Run now
Under trykk Java Under trykk Download Run now
Vektoraddisjon Flash Addisjon av vektorar Download Run now
Bølge på en tråd (HTML5) HTML Bølgje på ein tråd (HTML5) Download Run now

Simuleringer som ennå ikke er oversatt til Norsk nynorsk

De gjenstående simuleringene kan oversettes med PhET oversettelsesverktøy.