Norwegian Nynorsk (Norwegian Nynorsk)

Kiselo-lužnate otopine (HTML5) HTML Syre-Bare-løysingar (HTML5) Download Run now
Alfa raspad Java Alfanedbryting Download Run now
Graditelj površine (HTML5) HTML Arealbyggar (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Talforståing og talrekning (HTML5) Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML Bøying av lys (HTML5) Download Run now
Beta Decay Java Betanedbryting Download Run now
Spektar crnog tijela (HTML5) HTML Sortlegemjespekter (HTML5) Download Run now
sastavi molekulu Java Bygg eit molekyl Download Run now
Napravi atom (HTML5) HTML Bygg eit atom (HTML5) Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java Krinsbyggjaren (kun likestraum) Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij (HTML5) HTML Krinsbyggar (likestraum) (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab Download Run now
Prilagodba podataka polinomom Flash Kurvetilpassing Download Run now
Oblici energije i energetske promjene (HTML5) HTML Energiformer og overgangar (HTML5) Download Run now
Oblici energije i energetske promjene Java Energiformer og overgangar Download Run now
Energija u skejt parku: osnove (HTML5) HTML Energi i skateparken (HTML5) Download Run now
- Java Fluidtrykk og gjennomstrøyming Download Run now
Razlomci: Uvod (HTML5) HTML Brøk (HTML5) Download Run now
- HTML Genuttrykk (HTML5) Download Run now
- Java Genuttrykk Download Run now
Crtanje pravaca Java Grafisk framstilling av rette linjer Download Run now
Laboratorij gravitacijske sile (HTML5) HTML Tyngdekraft (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash Lodd og fjører Download Run now
- HTML Molekylpolaritet (HTML5) Download Run now
- Java Molekylpolaritet Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML Molekyl og lys (HTML5) Download Run now
- Java Molekyl og lys Download Run now
- HTML Molekylformer (HTML5) Download Run now
- Java Naturleg utval Download Run now
Nuklearna fisija Java Fisjon Download Run now
Matematičko njihalo (HTML5) HTML Pendelforsøk (HTML5) Download Run now
pH skala (HTML5) HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
Radioactive Dating Game Java Spel om radioaktiv tidfesting Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML Aggregattilstandar (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja:osnove (HTML5) HTML Aggregattilstandar (HTML5) Download Run now
- Java Under trykk Download Run now
Zbrajanje vektora Flash Addisjon av vektorar Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML Bølgjeinterferens (HTML5) Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML Bølgje på ein tråd (HTML5) Download Run now
Valovi - uvod (HTML5) HTML Bølger - innleing (HTML5) Download Run now

Simulacije koje još nisu prevedene na Norwegian Nynorsk

Preostale simulacije mogu biti prevedene koristeći PhET prevoditeljski alat.