Norwegian Nynorsk (Norwegian Nynorsk)

Alfa rozklad Java Alfanedbryting Download Run now
- HTML Arealbyggar (HTML5) Download Run now
Lom světla (HTML5) HTML Bøying av lys (HTML5) Download Run now
Beta rozklad Java Betanedbryting Download Run now
Stavba molekuly Java Bygg eit molekyl Download Run now
Stavba atomu (HTML5) HTML Bygg eit atom (HTML5) Download Run now
Konstrukce obvodů Java Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab Download Run now
Konstrukce obvodů (stejnosměrných) Java Krinsbyggjaren (kun likestraum) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab Download Run now
- Flash Kurvetilpassing Download Run now
Formy energie a její přeměny (HTML5) HTML Energiformer og overgangar (HTML5) Download Run now
Formy energie a její přeměny Java Energiformer og overgangar Download Run now
Skatepark energie: základy (HTML5) HTML Energi i skateparken (HTML5) Download Run now
Tlak kapaliny a průtoku Java Fluidtrykk og gjennomstrøyming Download Run now
- HTML Brøk (HTML5) Download Run now
- HTML Genuttrykk (HTML5) Download Run now
- Java Genuttrykk Download Run now
Kreslení přímky Java Grafisk framstilling av rette linjer Download Run now
Závaží a pružiny Flash Lodd og fjører Download Run now
Molekulární polarita (HTML5) HTML Molekylpolaritet (HTML5) Download Run now
Molekulární polarita Java Molekylpolaritet Download Run now
Molekuly a světlo (HTML5) HTML Molekyl og lys (HTML5) Download Run now
Molekuly a světlo Java Molekyl og lys Download Run now
Tvary molekul (HTML5) HTML Molekylformer (HTML5) Download Run now
Přírodní výběr Java Naturleg utval Download Run now
Štěpení jader Java Fisjon Download Run now
- HTML Pendelforsøk (HTML5) Download Run now
Radioaktivní datování hry Java Spel om radioaktiv tidfesting Download Run now
- HTML Aggregattilstandar (HTML5) Download Run now
- HTML Aggregattilstandar (HTML5) Download Run now
Tlak kapalin Java Under trykk Download Run now
Sčítání vektorů Flash Addisjon av vektorar Download Run now
Interference vln (HTML5) HTML Bølgjeinterferens (HTML5) Download Run now
Vlnění na vlákně (HTML5) HTML Bølgje på ein tråd (HTML5) Download Run now
- HTML Bølger - innleing (HTML5) Download Run now

Simulace dosud nepřeložené do Norwegian Nynorsk

Zbývající simulace mohou být přeloženy pomocí PhET Translation Utility.