Norwegian Nynorsk (ノルウェー・ニーノシュク語)

α崩壊 Java Alfanedbryting Download Run now
図形の面積 (HTML5) HTML Arealbyggar (HTML5) Download Run now
光の屈折 (HTML5) HTML Bøying av lys (HTML5) Download Run now
β崩壊 Java Betanedbryting Download Run now
分子の生成 Java Bygg eit molekyl Download Run now
原子の生成 (HTML5) HTML Bygg eit atom (HTML5) Download Run now
直流・交流回路キット Java Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab Download Run now
直流回路キット Java Krinsbyggjaren (kun likestraum) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab Download Run now
曲線あてはめ Flash Kurvetilpassing Download Run now
エネルギーの形と変化 (HTML5) HTML Energiformer og overgangar (HTML5) Download Run now
エネルギーの形と変化 Java Energiformer og overgangar Download Run now
力学的エネルギーの保存: ベーシック (HTML5) HTML Energi i skateparken (HTML5) Download Run now
流圧と流速 Java Fluidtrykk og gjennomstrøyming Download Run now
- HTML Brøk (HTML5) Download Run now
遺伝子発現 - 基本 (HTML5) HTML Genuttrykk (HTML5) Download Run now
遺伝子発現 - 基本 Java Genuttrykk Download Run now
- Java Grafisk framstilling av rette linjer Download Run now
重りとバネ(Masses & Springs ) Flash Lodd og fjører Download Run now
分子の分極 (HTML5) HTML Molekylpolaritet (HTML5) Download Run now
分子の分極 Java Molekylpolaritet Download Run now
分子と光 (HTML5) HTML Molekyl og lys (HTML5) Download Run now
分子と光 Java Molekyl og lys Download Run now
分子の形 (HTML5) HTML Molekylformer (HTML5) Download Run now
自然選択 Java Naturleg utval Download Run now
核分裂 Java Fisjon Download Run now
振り子の実験 (HTML5) HTML Pendelforsøk (HTML5) Download Run now
放射線年代測定ゲーム Java Spel om radioaktiv tidfesting Download Run now
物質の三態 (HTML5) HTML Aggregattilstandar (HTML5) Download Run now
物質の三態: ベーシック (HTML5) HTML Aggregattilstandar (HTML5) Download Run now
圧力下 Java Under trykk Download Run now
ベクトルの加算 Flash Addisjon av vektorar Download Run now
弦を伝わる波 (HTML5) HTML Bølgje på ein tråd (HTML5) Download Run now

まだノルウェー・ニーノシュク語に翻訳されていないシミュレーション

未翻訳のシミュレーションは、PhET翻訳ユーティリティを使って翻訳できます。