Norwegian Nynorsk (Norwegian Nynorsk)

Addisjon av vektorar Flash Addisjon av vektorar Download Run now
Aggregattilstandar (HTML5) HTML Aggregattilstandar (HTML5) Download Run now
Aggregattilstandar (HTML5) HTML Aggregattilstandar (HTML5) Download Run now
Alfanedbryting Java Alfanedbryting Download Run now
Arealbyggar (HTML5) HTML Arealbyggar (HTML5) Download Run now
Betanedbryting Java Betanedbryting Download Run now
Brøk (HTML5) HTML Brøk (HTML5) Download Run now
Bygg eit atom (HTML5) HTML Bygg eit atom (HTML5) Download Run now
Bygg eit molekyl Java Bygg eit molekyl Download Run now
Bølgje på ein tråd (HTML5) HTML Bølgje på ein tråd (HTML5) Download Run now
Bøying av lys (HTML5) HTML Bøying av lys (HTML5) Download Run now
Energiformer og overgangar (HTML5) HTML Energiformer og overgangar (HTML5) Download Run now
Energiformer og overgangar Java Energiformer og overgangar Download Run now
Energi i skateparken (HTML5) HTML Energi i skateparken (HTML5) Download Run now
Fisjon Java Fisjon Download Run now
Fluidtrykk og gjennomstrøyming Java Fluidtrykk og gjennomstrøyming Download Run now
Genuttrykk (HTML5) HTML Genuttrykk (HTML5) Download Run now
Genuttrykk Java Genuttrykk Download Run now
Grafisk framstilling av rette linjer Java Grafisk framstilling av rette linjer Download Run now
Krinsbyggjaren (kun likestraum) Java Krinsbyggjaren (kun likestraum) Download Run now
Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab Java Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab Download Run now
Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum) Java Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum) Download Run now
Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab Java Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab Download Run now
Kurvetilpassing Flash Kurvetilpassing Download Run now
Lodd og fjører Flash Lodd og fjører Download Run now
Molekylformer (HTML5) HTML Molekylformer (HTML5) Download Run now
Molekyl og lys (HTML5) HTML Molekyl og lys (HTML5) Download Run now
Molekyl og lys Java Molekyl og lys Download Run now
Molekylpolaritet (HTML5) HTML Molekylpolaritet (HTML5) Download Run now
Molekylpolaritet Java Molekylpolaritet Download Run now
Naturleg utval Java Naturleg utval Download Run now
Pendelforsøk (HTML5) HTML Pendelforsøk (HTML5) Download Run now
Spel om radioaktiv tidfesting Java Spel om radioaktiv tidfesting Download Run now
Under trykk Java Under trykk Download Run now

Simuleringar som enno ikkje er omsette til Norwegian Nynorsk

Dei simuleringane som er att kan omsetjast med PhET omsetjingsverktøy.