conservation of mechanical energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tittel conservation of mechanical energy
Beskrivelse lab report in experiment conservation of mechanical force that will help all the students to practice more, and get high marks
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, coservation, force, kinetic energy, mass, potential energy, speed
Simuleringer Energiskatepark: Grunnleggende


Forfattere Hoor Nasr
Skole / Organisasjon dr. Tahani
Lastet opp 18.11.20
Oppdatert 18.11.20