conservation of mechanical energy


Download alle filer som en komprimeret .zip

Venligst LAD VÆRE med at forespørge adgang til Google aktiviteten.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tittel conservation of mechanical energy
Beskrivelse lab report in experiment conservation of mechanical force that will help all the students to practice more, and get high marks
Emne Fysik
Niveau Bachelor - intro
Type Laboratorie, Lektie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord acceleration, coservation, force, kinetic energy, mass, potential energy, speed
Simuleringer Energiskaterpark: Basis


Forfattere Hoor Nasr
Skole / organisation dr. Tahani
Dato for tilmelding 18-11-20
Dato for opdatering 18-11-20