conservation of mechanical energy


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov conservation of mechanical energy
Popis lab report in experiment conservation of mechanical force that will help all the students to practice more, and get high marks
Predmet Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acceleration, coservation, force, kinetic energy, mass, potential energy, speed
Simulácia Energia v skejt parku: základy


Autor(i) Hoor Nasr
Škola / Organizácia dr. Tahani
Dátum odoslania 18.11.2020
Dátum aktualizácie 18.11.2020