conservation of mechanical energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tittel conservation of mechanical energy
Omtale lab report in experiment conservation of mechanical force that will help all the students to practice more, and get high marks
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, coservation, force, kinetic energy, mass, potential energy, speed
Simuleringar Energy Skate Park: Basics


Forfattarar Hoor Nasr
Skule / Organisasjon dr. Tahani
Lasta opp 18.11.20
Oppdatert 18.11.20