Exploring Equations


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Equations
Beskrivelse Students use properties of equality and order of operations to write and solve linear equations in one variable
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord equations, linear, multi-step
Simuleringer Equality Explorer (HTML5)


Forfattere Akili Obika
Skole / Organisasjon Boulder High School
Lastet opp 05.06.19
Oppdatert 05.06.19