Exploring Equations


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Exploring Equations
Popis Students use properties of equality and order of operations to write and solve linear equations in one variable
Predmet Matematika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová equations, linear, multi-step
Simulácia Skúmanie rovnosti (HTML5)


Autor(i) Akili Obika
Kontaktný email akili.obika@bvsd.org
Škola / Organizácia Boulder High School
Dátum odoslania 5.6.2019
Dátum aktualizácie 5.6.2019