Exploring Equations


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Equations
Omtale Students use properties of equality and order of operations to write and solve linear equations in one variable
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord equations, linear, multi-step
Simuleringar Equality Explorer (HTML5)


Forfattarar Akili Obika
Skule / Organisasjon Boulder High School
Lasta opp 05.06.19
Oppdatert 05.06.19