Balancing Chemical Reactions Game


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Balancing Chemical Reactions Game
Beskrivelse Students must complete Level 1 and 2 game with 5 stars for credit. Level 3 with 5 stars is extra credit
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Annet
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Game
Simuleringer Balanser kjemiske ligninger (HTML5)


Forfattere Jeff Drach
Skole / Organisasjon York Community High School
Lastet opp 20.12.16
Oppdatert 20.12.16