Balancing Chemical Reactions Game


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Balancing Chemical Reactions Game
Omtale Students must complete Level 1 and 2 game with 5 stars for credit. Level 3 with 5 stars is extra credit
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Anna
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Game
Simuleringar Balancing Chemical Equations (HTML5)


Forfattarar Jeff Drach
E-post for kontakt jdrach@elmhurst205.org
Skule / Organisasjon York Community High School
Lasta opp 20.12.16
Oppdatert 20.12.16