Balancing Chemical Reactions Game


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Balancing Chemical Reactions Game
वर्णन Students must complete Level 1 and 2 game with 5 stars for credit. Level 3 with 5 stars is extra credit
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार इतर
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Game
सादश्य रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे (HTML5)


लेखक Jeff Drach
शाळा/संस्था York Community High School
दाखल दिनांक 12/20/16
आद्यवत 12/20/16