Gli stati della materia


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gli stati della materia
Beskrivelse
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Italian
Nøkkelord Gas, Liquido, Solido
Simuleringer Aggregattilstander


Forfattere Luca Allegranti
Skole / Organisasjon ISC NARDI
Lastet opp 08.10.16
Oppdatert 08.10.16