Gli stati della materia


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Gli stati della materia
විස්තරය
විෂය Chemistry, Physics
මට්ටම Middle School
වර්ගය Guided Activity, Lab
කාලය 90 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව Italian
මූලපද Gas, Liquido, Solido
අනුහුරුකරණ States of Matter


කර්තෘවරු Luca Allegranti
පාසල / ආයතනය ISC NARDI
ඉදිරිපත් කල දිනය 10/8/16
යාවත්කාලීන කල දිනය 10/8/16