Gli stati della materia


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Gli stati della materia
شرح
موضوع شیمی، فیزیک
سطح راهنمایی
نوع Guided Activity، آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان ایتالیایی
کلید واژه Gas، Liquido، Solido
شبیه سازی ها حالت های ماده


نویسنده Luca Allegranti
مدرسه / سازمان ISC NARDI
ارسال شده 10/8/16
بروزرسانی شده 10/8/16