Things you can show with 'My Solar System'


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Things you can show with 'My Solar System'
Beskrivelse Things you can show with the simulation 'My Solar System'.
Emne Astronomi, Geofag
Nivå Barneskole, Ungdomsskole
Type Begrepsspørsmål, Demonstrasjon
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord can, my solar system, show, simulator, things, with, you
Simuleringer Mitt solsystem


Forfattere Carlo Smits
E-post for kontakt RevoltOwnage@live.com
Skole / Organisasjon Independent
Lastet opp 28.09.12
Oppdatert 28.09.12