Things you can show with 'My Solar System'


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Things you can show with 'My Solar System'
वर्णन Things you can show with the simulation 'My Solar System'.
विषय खगोलशास्त्र, भू विज्ञान
स्तर प्राथमिक, माध्यमिक
प्रकार प्रात्यक्षिक, संकल्पना प्रश्न
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द can, my solar system, show, simulator, things, with, you
सादश्य माझी सूर्यमाला


लेखक Carlo Smits
संपर्क ईमेल RevoltOwnage@live.com
शाळा/संस्था Independent
दाखल दिनांक 9/28/12
आद्यवत 9/28/12