Things you can show with 'My Solar System'


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Things you can show with 'My Solar System'
شرح Things you can show with the simulation 'My Solar System'.
موضوع علوم زمین، نجوم
سطح دبستان، راهنمایی
نوع نمایش، پرسش های مفهومی
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه can، my solar system، show، simulator، things، with، you
شبیه سازی ها حرکت پرتابه


نویسنده Carlo Smits
ایمیل تماس RevoltOwnage@live.com
مدرسه / سازمان Independent
ارسال شده 9/28/12
بروزرسانی شده 9/28/12