LC Circuits and Radio Tuners


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel LC Circuits and Radio Tuners
Beskrivelse This activity was created for an undergraduate course for liberal arts majors -- Science of Technology.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord capacitance, inductance, natural frequency, resonance
Simuleringer Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm)


Forfattere Rhoda Berenson
Skole / Organisasjon New York University
Lastet opp 06.07.12
Oppdatert 06.07.12