LC Circuits and Radio Tuners


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov LC Circuits and Radio Tuners
Opis This activity was created for an undergraduate course for liberal arts majors -- Science of Technology.
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola), Osnovni studij - Uvod
Tip Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi capacitance, inductance, natural frequency, resonance
Simulacije Komplet zа električnu struju (AC+DC)


Autori: Rhoda Berenson
Škola / Organizacija New York University
Poslato 7/6/12
Obnovljeno 7/6/12