LC Circuits and Radio Tuners


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов LC Circuits and Radio Tuners
Опис This activity was created for an undergraduate course for liberal arts majors -- Science of Technology.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови capacitance, inductance, natural frequency, resonance
Симулации Конструкција на струјно коло (AC+DC)


Автори Rhoda Berenson
Школо / Организација New York University
Поставено 6.7.12
Обновено 6.7.12