LC Circuits and Radio Tuners


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel LC Circuits and Radio Tuners
Omtale This activity was created for an undergraduate course for liberal arts majors -- Science of Technology.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord capacitance, inductance, natural frequency, resonance
Simuleringar Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum)


Forfattarar Rhoda Berenson
Skule / Organisasjon New York University
Lasta opp 06.07.12
Oppdatert 06.07.12