Rutherford Experiment


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Rutherford Experiment
Beskrivelse For 9th grade Conceptual Physics.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Discovery of Nucleus
Simuleringer Rutherford Scattering


Forfattere Pauline Seales
E-post for kontakt pmseales@yahoo.com
Skole / Organisasjon Pacific Collegiate Scholl
Lastet opp 31.07.10
Oppdatert 02.08.10