Rutherford Experiment


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Rutherford Experiment
Опис For 9th grade Conceptual Physics.
Предмет Физика, Хемија
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Discovery of Nucleus
Симулации Рутерфордово расејување


Автори Pauline Seales
Контакт е-маил pmseales@yahoo.com
Школо / Организација Pacific Collegiate Scholl
Поставено 31.7.10
Обновено 2.8.10