Rutherford Experiment


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Rutherford Experiment
Omtale For 9th grade Conceptual Physics.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Discovery of Nucleus
Simuleringar Rutherford Scattering


Forfattarar Pauline Seales
E-post for kontakt pmseales@yahoo.com
Skule / Organisasjon Pacific Collegiate Scholl
Lasta opp 31.07.10
Oppdatert 02.08.10