Rutherford Experiment


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Rutherford Experiment
Opis For 9th grade Conceptual Physics.
Subjekt Fizika, Hemija
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Discovery of Nucleus
Simulacije Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje


Autori: Pauline Seales
Kontakt e-mail pmseales@yahoo.com
Škola / Organizacija Pacific Collegiate Scholl
Poslato 7/31/10
Obnovljeno 8/2/10