Gas Properties/Buoyancy


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gas Properties/Buoyancy
Beskrivelse For a better understanding of ideal gases and buoyancy.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Heat, Stat Mech, Thermo
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Gretchen Swanson
Skole / Organisasjon Columbine High School
Lastet opp 06.05.07
Oppdatert 18.09.07