Gas Properties/Buoyancy


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Gas Properties/Buoyancy
විස්තරය For a better understanding of ideal gases and buoyancy.
විෂය Physics
මට්ටම High School
වර්ගය Lab
කාලය 60 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද Heat, Stat Mech, Thermo
අනුහුරුකරණ Gas Properties


කර්තෘවරු Gretchen Swanson
පාසල / ආයතනය Columbine High School
ඉදිරිපත් කල දිනය 5/6/07
යාවත්කාලීන කල දිනය 9/18/07