Gas Properties/Buoyancy


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Gas Properties/Buoyancy
Omtale For a better understanding of ideal gases and buoyancy.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Heat, Stat Mech, Thermo
Simuleringar Gas Properties


Forfattarar Gretchen Swanson
Skule / Organisasjon Columbine High School
Lasta opp 06.05.07
Oppdatert 18.09.07