Moving Man Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man Simulation
Beskrivelse Assists students with the use and interpretation of the 'Moving Man' simulation.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Graphing
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Gretchen Swanson
Skole / Organisasjon Columbine High School
Lastet opp 28.09.06
Oppdatert 28.09.06