Moving Man Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man Simulation
Omtale Assists students with the use and interpretation of the 'Moving Man' simulation.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Graphing
Simuleringar The Moving Man


Forfattarar Gretchen Swanson
Skule / Organisasjon Columbine High School
Lasta opp 28.09.06
Oppdatert 28.09.06