Lietuvių (Литва)

Атом Угсрах (HTML5) HTML Sukurk atomą (HTML5) Download Run now
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) HTML Elektrinės grandinės sudarymas  (HTML5) Download Run now
Өнгөний үзэгдэл (HTML5) HTML Spalvų matymas (HTML5) Download Run now
Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) HTML Energijos formos ir pokyčiai (HTML5) Download Run now
Гулгагчийн Энергийн Парк Java Energijos riedlenčių parkas Download Run now
Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) HTML Riedlentininkų energijos parkas: pagrindai (HTML5) Download Run now
Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Java Faradėjaus elektromagnetinė labaratorija Download Run now
Хүч ба хөдөлгөөн Java Jega ir judėjimas Download Run now
Үүсгүүр Java Generator Download Run now
Геометр оптик Flash Geometrinė optika Download Run now
Гравитац Ба Орбит (HTML5) HTML Gravitacijos ir orbitos (HTML5) Download Run now
Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) HTML Gravitacijos jėgos laboratorija (HTML5) Download Run now
Лазерууд Java Lazeriai Download Run now
Соронзон ба Луужин Java Magnet and Compass Download Run now
Соронзон ба Цахилгаан соронзон Java Magnets and Electromagnets Download Run now
Байгалийн Селекци Java Natūrali atranka Download Run now
pendulum-lab Flash Švytuoklė Download Run now
Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) HTML Šovinio judėjimas (HTML5) Download Run now
- Flash Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Rampa: jega ir judesis Download Run now
Налуу Java Nuožulnioji plokštuma Download Run now
Чавхдасны Долгион (HTML5) HTML Virvės bangos (HTML5) Download Run now

Литва загварчлал хараахан орчуулагдаагүй байна

Үлдсэн загварчлалуудыг PhET Орчуулгын Багаж ашиглан орчуулж болно.