Lietuvių (Lithuanian)

अणु बनवा (HTML5) HTML Sukurk atomą (HTML5) Download Run now
- HTML Elektrinės grandinės sudarymas  (HTML5) Download Run now
रंग ओळख (HTML5) HTML Spalvų matymas (HTML5) Download Run now
- HTML Energijos formos ir pokyčiai (HTML5) Download Run now
एनर्जी स्केट पार्क Java Energijos riedlenčių parkas Download Run now
एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5) HTML Riedlentininkų energijos parkas: pagrindai (HTML5) Download Run now
एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
फॅरेडेची विद्युतचुंबकीय प्रयोगशाळा Java Faradėjaus elektromagnetinė labaratorija Download Run now
बल आणि गती Java Jega ir judėjimas Download Run now
जनित्र (जनरेटर) Java Generator Download Run now
पकाशीय भूमिती Flash Geometrinė optika Download Run now
गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा (HTML5) HTML Gravitacijos ir orbitos (HTML5) Download Run now
गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा (HTML5) HTML Gravitacijos jėgos laboratorija (HTML5) Download Run now
- Java Lazeriai Download Run now
चुंबक आणि होकायंत्र Java Magnet and Compass Download Run now
चुंबक आणि विद्युतचुंबक Java Magnets and Electromagnets Download Run now
- Java Natūrali atranka Download Run now
- Flash Švytuoklė Download Run now
- HTML Šovinio judėjimas (HTML5) Download Run now
- Flash Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas Download Run now
उतरण : बल आणि गती Java Rampa: jega ir judesis Download Run now
- Java Nuožulnioji plokštuma Download Run now
दोरी वरील लाट (HTML5) HTML Virvės bangos (HTML5) Download Run now

ही PhET सादृश्ये Lithuanianमध्ये भाषांतरीत भाषातरीत झालेली नाहीत.

शिल्लक सादृशे PhET Translation Utility. वापरुन अनुवादीत करू शकता.