Lietuvių (Lithuanian)

Stavba atómu (HTML5) HTML Sukurk atomą (HTML5) Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5) HTML Elektrinės grandinės sudarymas  (HTML5) Download Run now
Farebné videnie (HTML5) HTML Spalvų matymas (HTML5) Download Run now
Formy a premeny energie (HTML5) HTML Energijos formos ir pokyčiai (HTML5) Download Run now
Energia a skejt park Java Energijos riedlenčių parkas Download Run now
Energia v skejt parku: základy (HTML5) HTML Riedlentininkų energijos parkas: pagrindai (HTML5) Download Run now
Energia v skejt parku: základy Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Faradayove magnetické laboratórium Java Faradėjaus elektromagnetinė labaratorija Download Run now
Sily a pohyb Java Jega ir judėjimas Download Run now
Generátor Java Generator Download Run now
Geometrická optika Flash Geometrinė optika Download Run now
Gravitácia a obežná dráha (HTML5) HTML Gravitacijos ir orbitos (HTML5) Download Run now
Laboratórium gravitačnej sily (HTML5) HTML Gravitacijos jėgos laboratorija (HTML5) Download Run now
Laser Java Lazeriai Download Run now
Magnet a kompas Java Magnet and Compass Download Run now
Magnety a elektromagnety Java Magnets and Electromagnets Download Run now
Prirodzený výber Java Natūrali atranka Download Run now
Kyvadlo Flash Švytuoklė Download Run now
Let strely (HTML5) HTML Šovinio judėjimas (HTML5) Download Run now
Pohyb strely Flash Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas Download Run now
Naklonená rovina: Sily a pohyb Java Rampa: jega ir judesis Download Run now
Rampa Java Nuožulnioji plokštuma Download Run now
Vlnenie v rade bodov (HTML5) HTML Virvės bangos (HTML5) Download Run now

Simulácie, ktoré momentálne nie sú preložené do Lithuanian

Zostávajúce simulácie môžu byť preložené použitím PhET prekladacieho nástroja.