Lietuvių (Lithuanian)

Build an Atom (HTML5) HTML Sukurk atomą (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) HTML Elektrinės grandinės sudarymas  (HTML5) Download Run now
Color Vision (HTML5) HTML Spalvų matymas (HTML5) Download Run now
Energy Forms and Changes (HTML5) HTML Energijos formos ir pokyčiai (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park Java Energijos riedlenčių parkas Download Run now
Energy Skate Park: Basics (HTML5) HTML Riedlentininkų energijos parkas: pagrindai (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Faraday's Electromagnetic Lab Java Faradėjaus elektromagnetinė labaratorija Download Run now
Forces and Motion Java Jega ir judėjimas Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
Geometric Optics Flash Geometrinė optika Download Run now
Gravity And Orbits (HTML5) HTML Gravitacijos ir orbitos (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab (HTML5) HTML Gravitacijos jėgos laboratorija (HTML5) Download Run now
Lasers Java Lazeriai Download Run now
Magnet and Compass Java Magnet and Compass Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Magnets and Electromagnets Download Run now
Natural Selection Java Natūrali atranka Download Run now
Pendulum Lab Flash Švytuoklė Download Run now
Projectile Motion (HTML5) HTML Šovinio judėjimas (HTML5) Download Run now
Projectile Motion Flash Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Rampa: jega ir judesis Download Run now
The Ramp Java Nuožulnioji plokštuma Download Run now
Wave on a String (HTML5) HTML Virvės bangos (HTML5) Download Run now

Simulations not yet translated into Lithuanian

The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.