133 хайлтын үр дүн potential well-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд