Elastic potential energy, work and Hooke’s law.


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Elastic potential energy, work and Hooke’s law.
Опис
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Remote Learning, Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Hooke's law, elastic potential energy, spring, springs, work
Симулации Masses and Springs (HTML5)


Автори Mariya Almallah
Школо / Организација Mariya Almallah
Поставено 27.11.20
Обновено 27.11.20