Elastic potential energy, work and Hooke’s law.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Elastic potential energy, work and Hooke’s law.
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Hooke's law, elastic potential energy, spring, springs, work
Simuleringer Lodd og fjær (HTML5)


Forfattere Mariya Almallah
Skole / Organisasjon Mariya Almallah
Lastet opp 27.11.20
Oppdatert 27.11.20