Elastic potential energy, work and Hooke’s law.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Elastic potential energy, work and Hooke’s law.
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Hooke's law, elastic potential energy, spring, springs, work
Simuleringar Masses and Springs (HTML5)


Forfattarar Mariya Almallah
Skule / Organisasjon Mariya Almallah
Lasta opp 27.11.20
Oppdatert 27.11.20