Activity in Electricity and Magnetism (Resistor Networks and Kirchhoff's Rules)


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Activity in Electricity and Magnetism (Resistor Networks and Kirchhoff's Rules)
Опис This activity utilizes a PhET simulation to analyze a circuit.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 90 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Kirchhoff's, Parallel, Resistor, Series
Симулации Circuit Construction Kit: DC (HTML5)


Автори Lowell Gabunilas
Школо / Организација University of Science and Technology of Southern Philippines
Поставено 24.11.20
Обновено 24.11.20