Activity in Electricity and Magnetism (Resistor Networks and Kirchhoff's Rules)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Activity in Electricity and Magnetism (Resistor Networks and Kirchhoff's Rules)
Beskrivelse This activity utilizes a PhET simulation to analyze a circuit.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Kirchhoff's, Parallel, Resistor, Series
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5)


Forfattere Lowell Gabunilas
Skole / Organisasjon University of Science and Technology of Southern Philippines
Lastet opp 24.11.20
Oppdatert 24.11.20