Activity in Electricity and Magnetism (Resistor Networks and Kirchhoff's Rules)


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Activity in Electricity and Magnetism (Resistor Networks and Kirchhoff's Rules)
Omtale This activity utilizes a PhET simulation to analyze a circuit.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Kirchhoff's, Parallel, Resistor, Series
Simuleringar Circuit Construction Kit: DC (HTML5)


Forfattarar Lowell Gabunilas
Skule / Organisasjon University of Science and Technology of Southern Philippines
Lasta opp 24.11.20
Oppdatert 24.11.20