Norsk bokmål (노르웨이 보크말어(Bokmal))

산-염기 용액 (HTML5) HTML Syre/base-løsning (HTML5) Download Run now
산-염기 용액 Java Syre/base-løsning Download Run now
알파붕괴 Java Alfanedbryting Download Run now
원자간 상호작용 (HTML5) HTML Atomære vekselvirkninger (HTML5) Download Run now
원자간 상호작용 Java Atominteraksjoner Download Run now
화학반응식 완결하기 (HTML5) HTML Balanser kjemiske ligninger (HTML5) Download Run now
풍선과 정전기 (HTML5) HTML Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5) Download Run now
풍선과 정전기 Java Ballonger og statisk elektrisitet Download Run now
풍선과 부력 Java Ballonger og oppdrift Download Run now
베어의 법칙 실험 (HTML5) HTML Beers lov laboratorium (HTML5) Download Run now
Beer 법칙 실험 Java Beer's lov laboratorium Download Run now
빛의 굴절 (HTML5) HTML Avbøyning av lys (HTML5) Download Run now
빛 굴절 Java Avbøyning av lys Download Run now
베타붕괴 Java Betanedbryting Download Run now
분자 구성하기 Java Bygg et molekyl Download Run now
원자 만들기 (HTML5) HTML Bygg et atom (HTML5) Download Run now
원자 만들기 Java Bygg et atom Download Run now
미적분 그래프 작성기 Flash Calculus graf Download Run now
콘덴서 실험:기초 (HTML5) HTML Kondensatorer - grunnleggende (HTML5) Download Run now
하전과 전기장 (HTML5) HTML Ladninger og Felt (HTML5) Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) Java Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm) Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) 가상 실험 Java Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab Download Run now
회로제작 키트: DC (HTML5) HTML DC-Kretskonstruksjon (HTML5) Download Run now
회로 제작 키트(DC) Java Kretsbyggeren (kun likestrøm) Download Run now
회로제작 키트: DC - 가상실험 (HTML5) HTML DC kretslaboratorium (HTML5) Download Run now
회로제작 키트(DC) 가상 실험 Java Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab Download Run now
충돌실험실 Flash Støt-laboratorium Download Run now
색상 보기 (HTML5) HTML Fargesyn (HTML5) Download Run now
색상 보기 Java Fargesyn Download Run now
농도 Java Konsentrasjon Download Run now
쿨롱의 법칙 (HTML5) HTML Coulombs Lov (HTML5) Download Run now
커브 핏팅 Flash Kurvetilpasning Download Run now
네온등과 방전 램프 Java Neonlys og andre gassutladningslamper Download Run now
전기장 하키 Java Elektrisk landhockey Download Run now
에너지의 형태와 변화 (HTML5) HTML Energiformer og overganger (HTML5) Download Run now
에너지의 형태와 변화 Java Energiformer og overganger Download Run now
에너지 스케이트 공원 Java Energiskatepark Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 (HTML5) HTML Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5) Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 Java Energiskatepark: Grunnleggende Download Run now
예상하기 Flash Anslag/estimat Download Run now
파라데이 법칙 (HTML5) HTML Faradays lov (HTML5) Download Run now
유체압력과 흐름 Java Fluidtrykk og gjennomstrømming Download Run now
힘과 운동: 기초 (HTML5) HTML Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5) Download Run now
마찰 (HTML5) HTML Friksjon (HTML5) Download Run now
함수 제조기 (HTML5) HTML Funksjonsbygger (HTML5) Download Run now
기체 소개 (HTML5) HTML Introduksjon til gasslover (HTML5) Download Run now
기체의 성질 Java Gassegenskaper Download Run now
유전자 발현 - 기초 (HTML5) HTML Genuttrykk (HTML5) Download Run now
유전자 발현 - 기초 Java Genuttrykk Download Run now
빙하 Java Isbreer Download Run now
그래프에 선 그리기 (HTML5) HTML Tegne Linjer (HTML5) Download Run now
그래프에 선 그리기 Java Grafisk framstilling av rette linjer Download Run now
중력과 궤도 (HTML5) HTML Gravitasjon og baner (HTML5) Download Run now
중력 실험 (HTML5) HTML Gravitasjonskraftlab (HTML5) Download Run now
만유인력 실험 Java Gravitasjonskraftlab Download Run now
온실 효과 Java Drivhuseffekten Download Run now
후크의 법칙 (HTML5) HTML Hooks lov (HTML5) Download Run now
수소원자의 모형 Java Modeller av Hydrogenatomet Download Run now
동위원소와 원자량 (HTML5) HTML Isotoper og Atommasse (HTML5) Download Run now
동위원소와 원자량 Java Isotoper og atommasse Download Run now
질량과 용수철 (HTML5) HTML Lodd og fjær (HTML5) Download Run now
추와 용수철 Flash Lodd og fjærer Download Run now
몰농도 (HTML5) HTML Molaritet (HTML5) Download Run now
분자 극성 (HTML5) HTML Molekylpolaritet (HTML5) Download Run now
분자 극성 Java Molekylpolaritet Download Run now
분자와 빛 (HTML5) HTML Molekyler og lys (HTML5) Download Run now
분자와 빛 Java Molekyler og lys Download Run now
분자 구조 (HTML5) HTML Molekylform (HTML5) Download Run now
2차원 운동 Java Bevegelse i 2D Download Run now
이동하는 사람 Java Mannen som går Download Run now
나의 태양계 Flash Mitt solsystem Download Run now
자연 도태 Java Naturlig seleksjon Download Run now
핵분열 Java Fisjon Download Run now
옴의 법칙 (HTML5) HTML Ohms lov (HTML5) Download Run now
옴의 법칙 Flash ohms-law Download Run now
진자 실험 (HTML5) HTML Pendellaboratorium (HTML5) Download Run now
추 실험 Flash Pendel-laboratorium Download Run now
광전효과 Java Fotoelektrisk Effekt Download Run now
pH 척도 (HTML5) HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
pH 척도 Java pH-skala Download Run now
pH 척도: 기초 (HTML5) HTML pH-skala - grunnleggende (HTML5) Download Run now
플린코 확률 (HTML5) HTML Plinko sannsynlighet (HTML5) Download Run now
포물선 운동 (HTML5) HTML Prosjektilbevegelse (HTML5) Download Run now
방사성 연대측정 게임 Java Spill om radioaktiv datering Download Run now
반응물, 생성물과 잔여물 (HTML5) HTML Reaktanter, produkter og overskudd (HTML5) Download Run now
반응물과 생성물 Java Reaktanter, produkter og rester Download Run now
전선의 저항 (HTML5) HTML Motstand i lederen (HTML5) Download Run now
가역반응 Java Reversible reaksjoner Download Run now
러더포드 산란 (HTML5) HTML Rutherfordavbøynig (HTML5) Download Run now
염과 용해도 Java Salter og Løselighet Download Run now
소리 Java Lyd Download Run now
물질의 상태 (HTML5) HTML Aggregattilstander (HTML5) Download Run now
물질의 상태 Java Aggregattilstander Download Run now
물질의 상태: 기초편 Java States of Matter: Basics Download Run now
경사대 Java Rampa Download Run now
삼각함수 여행 (HTML5) HTML TrigonometriTur (HTML5) Download Run now
가압 Java Under trykk Download Run now
벡터 더하기 Flash Vektoraddisjon Download Run now
파동의 간섭 (HTML5) HTML Bølgeinterferens (HTML5) Download Run now
파동의 간섭 Java Bølgeinterferens(forstyrrelser) Download Run now
줄의 파동 (HTML5) HTML Bølge på en tråd (HTML5) Download Run now
줄의 파동 Flash Bølge på en tråd Download Run now
파동: 기초 (HTML5) HTML Bølger - innledning (HTML5) Download Run now

노르웨이 보크말어(Bokmal)으로 번역되지 않은 시뮬레이션

PhET 번역 유틸리티를 사용하여 나머지 시뮬레이션을 번역할 수 있음.