Norsk bokmål (Norwegian Bokmål)

- HTML Syre/base-løsning (HTML5) Download Run now
Gîraveyên Asîd-Baz Java Syre/base-løsning Download Run now
- Java Alfanedbryting Download Run now
- HTML Atomære vekselvirkninger (HTML5) Download Run now
Hevkarîgeriya Gerdîleyan (Atoman) Java Atominteraksjoner Download Run now
- HTML Balanser kjemiske ligninger (HTML5) Download Run now
- HTML Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5) Download Run now
Pifdanik û Kehreba Ragirtî Java Ballonger og statisk elektrisitet Download Run now
- Java Ballonger og oppdrift Download Run now
- HTML Beers lov laboratorium (HTML5) Download Run now
- Java Beer's lov laboratorium Download Run now
- HTML Avbøyning av lys (HTML5) Download Run now
- Java Avbøyning av lys Download Run now
- Java Betanedbryting Download Run now
- Java Bygg et molekyl Download Run now
- HTML Bygg et atom (HTML5) Download Run now
- Java Bygg et atom Download Run now
- Flash Calculus graf Download Run now
- HTML Kondensatorer - grunnleggende (HTML5) Download Run now
- HTML Ladninger og Felt (HTML5) Download Run now
Amûra Avakirina Gêjenê (AC+DC) Java Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm) Download Run now
Amûra Avakirina Gêjenê (AC+DC), Ezmûngeha Resen Java Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab Download Run now
- HTML DC-Kretskonstruksjon (HTML5) Download Run now
Amûra Avakirina Gêjenê (Tenê DC) Java Kretsbyggeren (kun likestrøm) Download Run now
- HTML DC kretslaboratorium (HTML5) Download Run now
Amûra Avakirina Gêjenê (Tenê DC), Ezmûngeha Resen Java Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab Download Run now
Ezmûngeha Lihevketinê Flash Støt-laboratorium Download Run now
- HTML Fargesyn (HTML5) Download Run now
Dîtina Rengan Java Fargesyn Download Run now
- Java Konsentrasjon Download Run now
- HTML Coulombs Lov (HTML5) Download Run now
- Flash Kurvetilpasning Download Run now
Ronakên Neon & Lambên Barge Valaker Java Neonlys og andre gassutladningslamper Download Run now
Hokêya Navenda Kareba Java Elektrisk landhockey Download Run now
Teşe û Veguherînên Wize (HTML5) HTML Energiformer og overganger (HTML5) Download Run now
Teşe û Veguherînên Wize Java Energiformer og overganger Download Run now
Parka Xijxijka Wize Java Energiskatepark Download Run now
- HTML Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5) Download Run now
Parka Xijxijka Wize: Bingeh Java Energiskatepark: Grunnleggende Download Run now
- Flash Anslag/estimat Download Run now
- HTML Faradays lov (HTML5) Download Run now
Pestîna Herkoyî û Herikîn Java Fluidtrykk og gjennomstrømming Download Run now
- HTML Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5) Download Run now
- HTML Friksjon (HTML5) Download Run now
- HTML Funksjonsbygger (HTML5) Download Run now
- HTML Introduksjon til gasslover (HTML5) Download Run now
- Java Gassegenskaper Download Run now
- HTML Genuttrykk (HTML5) Download Run now
- Java Genuttrykk Download Run now
- Java Isbreer Download Run now
- HTML Tegne Linjer (HTML5) Download Run now
- Java Grafisk framstilling av rette linjer Download Run now
- HTML Gravitasjon og baner (HTML5) Download Run now
- HTML Gravitasjonskraftlab (HTML5) Download Run now
Ezmûngeha Hêza Rakêşanê Java Gravitasjonskraftlab Download Run now
- Java Drivhuseffekten Download Run now
- HTML Hooks lov (HTML5) Download Run now
- Java Modeller av Hydrogenatomet Download Run now
- HTML Isotoper og Atommasse (HTML5) Download Run now
- Java Isotoper og atommasse Download Run now
- HTML Lodd og fjær (HTML5) Download Run now
Bariste & Kevan Flash Lodd og fjærer Download Run now
- HTML Molaritet (HTML5) Download Run now
- HTML Molekylpolaritet (HTML5) Download Run now
- Java Molekylpolaritet Download Run now
- HTML Molekyler og lys (HTML5) Download Run now
- Java Molekyler og lys Download Run now
- HTML Molekylform (HTML5) Download Run now
Di 2D de Livîn Java Bevegelse i 2D Download Run now
Mêrika Dimeşe Java Mannen som går Download Run now
Pergala Hetavî ya Min Flash Mitt solsystem Download Run now
- Java Naturlig seleksjon Download Run now
- Java Fisjon Download Run now
- HTML Ohms lov (HTML5) Download Run now
Yasaya Ohm Flash ohms-law Download Run now
- HTML Pendellaboratorium (HTML5) Download Run now
Ezmûngeha Dardarokê Flash Pendel-laboratorium Download Run now
Karîgeriya Ronakî-Kareba Java Fotoelektrisk Effekt Download Run now
- HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
- Java pH-skala Download Run now
- HTML pH-skala - grunnleggende (HTML5) Download Run now
- HTML Plinko sannsynlighet (HTML5) Download Run now
- HTML Prosjektilbevegelse (HTML5) Download Run now
- Java Spill om radioaktiv datering Download Run now
- HTML Reaktanter, produkter og overskudd (HTML5) Download Run now
- Java Reaktanter, produkter og rester Download Run now
- HTML Motstand i lederen (HTML5) Download Run now
- Java Reversible reaksjoner Download Run now
- HTML Rutherfordavbøynig (HTML5) Download Run now
- Java Salter og Løselighet Download Run now
Deng Java Lyd Download Run now
- HTML Aggregattilstander (HTML5) Download Run now
Rewşên Made Java Aggregattilstander Download Run now
Rewşên Made: Bingehîn Java States of Matter: Basics Download Run now
Hevraz Java Rampa Download Run now
- HTML TrigonometriTur (HTML5) Download Run now
Kargeriya Pestînê Java Under trykk Download Run now
Lêzêdekirina Arastedaran Flash Vektoraddisjon Download Run now
- HTML Bølgeinterferens (HTML5) Download Run now
Tevlihevbûna Pêlan Java Bølgeinterferens(forstyrrelser) Download Run now
- HTML Bølge på en tråd (HTML5) Download Run now
Pêlên Kevanê Flash Bølge på en tråd Download Run now
- HTML Bølger - innledning (HTML5) Download Run now

Şêwekarên hêj nehatine wergerandin bo Norwegian Bokmål

Hun dikarin şêwekarên din bi Amûra Wergerandinê ya PhET wergerînin.