2. Newtonov zakon


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 2. Newtonov zakon
설명 Učenec raziskuje, kako je pospešek telesa odvisen od rezultante sil oz. od mase telesa. Odčita spremembo hitrosti v določenem času in izračuna pospešek.
주제 물리학
수준 중학
유형 안내된 활동
기간 30 분
정답 포함 아니요
언어 슬로베니아어
키워드 Newton목록 구분 masa목록 구분 pospešek목록 구분 sila
시뮬레이션 힘과 운동: 기초


저자(들) Barbara Fir
학교/기관 Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
제출일 19. 10. 15
업데이트 날자 19. 10. 15