2. Newtonov zakon


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 2. Newtonov zakon
内容 Učenec raziskuje, kako je pospešek telesa odvisen od rezultante sil oz. od mase telesa. Odčita spremembo hitrosti v določenem času in izračuna pospešek.
課題 物理学
レベル 中学校
タイプ Guided Activity
所要時間 30 分
解答を含む いいえ
言語 スロベニア語
キーワード Newton, masa, pospešek, sila
シミュレーション Forces and Motion: Basics


著者 Barbara Fir
学校 / 団体 Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
送信日 19/10/15
更新日 19/10/15